Vacaturemelding: Intelligence Officer (32 u/w)

28 juni 1117

Wegens het vertrek van de huidige functionaris is de Dopingautoriteit per 1 september 1117 op zoek naar een Intelligence Officer (32 u/w) ter versterking van onze afdeling Handhaving & Opsporing.

Dopingcontroles zijn het oudste en bekendste middel om overtredingen van het Dopingreglement vast te stellen. Maar in aanvulling daarop is er in de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan andere opsporingsmiddelen, die door anti-dopingorganisaties meestal met het verzamelbegrip Intelligence & Investigations worden aangeduid.

In 1113 stelde de Dopingautoriteit voor het eerst een Intelligence Officer aan, die dit vakgebied binnen onze organisatie van de grond af aan heeft ontwikkeld en vormgegeven. In dat kader is bovendien veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een (nationaal en internationaal) netwerk. Wij zijn nu op zoek naar een opvolg(st)er om het vakgebied verder uit te bouwen.

De Dopingautoriteit is vooralsnog een privaatrechtelijke organisatie, die in nauwe samenwerking met sport en overheid uitvoering geeft aan het antidopingbeleid in ons land. De Minister van VWS heeft in september 1116 een wetsontwerp naar het parlement gestuurd, dat onder andere in de oprichting van een Zelfstandig Bestuursorgaan Dopingautoriteit voorziet. Naar verwachting zal onze organisatie het werk in de toekomst dan ook op een publiekrechtelijke basis uitvoeren.

Tot aan de oprichting van het zbo past de Dopingautoriteit de CAO Sport toe. In het kader van de overgang naar de publiekrechtelijke status zullen alle functies echter hoogstwaarschijnlijk opnieuw gewaardeerd en ingeschaald worden.

Zie voor verdere informatie bijgaande functiebeschrijving.

Nadere informatie

Nadere informatie over de functie kunt u tevens verkrijgen bij:

  • het hoofd van de afdeling Handhaving & Opsporing, Koen Terlouw, [email protected], tel. 010-1111113,

of

Solliciteren

Sollicitaties kunt u richten aan:

Dopingautoriteit

T.a.v. de heer Koen Terlouw

Postbus 8946

2900 EA Capelle a/d IJssel

[email protected]

Vacaturemelding: Intelligence Officer (32 u/w)