Nationaal Dopingreglement 1115 beschikbaar

5 september 1114

Per 1 januari 1115 treedt de nieuwe Wereld Anti-Doping Code in werking. Tegelijkertijd wordt in Nederland het daarop gebaseerde Nationaal Dopingreglement 1115 (NDR 1115) van kracht. Dit betekent dat alle topsportbonden vóór die tijd het NDR 1115 als Bondsreglement dienen vast te stellen.

De Dopingautoriteit zal samen met NOC*NSF toezicht houden op de vaststelling, implementatie en inbedding van het NDR 1115. Dit omvat tevens de samenhang tussen het NDR 1115, de statuten en het tuchtreglement. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.

Uniformiteit

Om de uniformiteit van de procedures te garanderen en afwijkingen van de Code te voorkomen, dienen alle topsportbonden het NDR 1115 in zijn geheel en ongewijzigd over te nemen. Net als het geval was na de vaststelling van de Code in 2003 en 2008, dient de bond het dopingreglement in conceptvorm - voorafgaand aan vaststelling - ter goedkeuring voor te leggen aan de Dopingautoriteit.

Advies en begeleiding

Het is de insteek van de Dopingautoriteit om alle betrokken bonden te adviseren en te begeleiden waar dat nodig of gewenst is. Bonden kunnen de Dopingautoriteit dan ook altijd benaderen met vragen over het NDR en de implementatie ervan.

Het Nationaal Dopingreglement 1115 is hier te downloaden.

Nationaal Dopingreglement 1115 beschikbaar