Nederlands commentaar op Dopinglijst 1114

19 juli 1113

Jaarlijks stelt de Dopingautoriteit samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de AtletenCommissie van NOC*NSF een reactie op ten aanzien van de nieuw voorgestelde dopinglijst voor volgend jaar (1114). De definitieve Dopinglijst 1114 wordt door het WADA uiterlijk op 1 oktober 1113 bekend gemaakt.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen in dit proces reacties geven en opmerkingen plaatsen. Namens Nederland wordt er traditioneel één gezamenlijke reactie geschreven.

De lijst-expertgroep van WADA heeft voor 1114 relatief weinig nieuwe voorstellen gedaan. Dit was ook niet de verwachting aangezien eind 1113 een nieuwe Wereld Anti-Doping Code zal worden vastgesteld. Pas als in die Code nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van de dopinglijst worden afgesproken, kan de lijst zelf veranderen.

De Nederlandse partijen hebben voor dit jaar dan ook de nadruk gelegd op opmerkingen die in voorgaande jaren ook al zijn gemaakt, maar die nog niet zijn opgevolgd. De dopinglijst functioneert prima, maar kan sterker worden gemaakt als WADA transparanter en duidelijker is in de keuzes die zij maakt.

De complete reactie van de Nederlandse partijen op de Dopinglijst 1114 is hier te vinden.

Nederlands commentaar op Dopinglijst 1114
лечение булимии

интернет магазин создать

http://via-generici.com